МАРВЕЛ АГРО
 
Био производство на малини, сливи, ягоди,
дюли, десертно грозде, шипки...
МАРВЕЛ АГРО
 
Малиново вино, Ягодово вино
ЛАБОРАТОРНО
ОБОРУДВАНЕ
 
Преносими уреди за експресен анализ и др.

Новини

App
App

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Осигурен е обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно предложение на Марвел Агро ЕООД: „Създаване на насаждения от масло­дай­на роза, изграждане на полиетиленови нео­топ­ляеми тунели и напоителна система“ в имоти № 21169.5.9, 21169.5.15, 21169.5.14, 21169.5.21, 21169.5.28, 21169.5.29, 21169.5.30, 21169.5.34, 21169.14.49 и 21169.14.50 в землището на с. Динк, община Марица, област Пловдив.

За нас

МАРВЕЛ АГРО

Марвел Агро е основана през 2009 г., с основната дейност производство на плодове и земеделска про­дукция – малини, сливи, дюли, десертно грозде, шипки и др. Към момента голя­ма част от произ­вежданите продукти са в проце­дура на сер­тифи­циране, съгласно законите за био производство.

Марвел Агро извършва комплексна търговия с из­мер­вателна и аналитична апаратура с приложение в земеделието и храни­телно-вкусовата промиш­леност. Марвел Агро работи с водещи световни производители на лабораторно и измервателно обо­руд­ване за опре­деляне на влага, протеини, мазнини, енергия и др.

Лабораторно оборудване

Определяне на вискозитет в производствени линии за течности и пасти

Brabender Convimeter II позволява измерване на вискозитета и контрол на процесите при производството и разработването…

Лабораторни екструдери

B-TSE-S 30/40 e компактен екструдер за пилотна инсталация. В областта на индустриалните приложения директната мащабируемост…

Определяне температурното поведение на нишесте, брашно, екструдати и др.

Brabender ViscoQuick измерва реологичните свойства на течности, суспензии, кремове, сосове и пасти при променливи условия…

Алфа-амилазна активност

Brabender Viscograph-E  ви предоставя пълна картина на поведението на нишесте и всички видове модифицирани нишестета…

Измерване на характеристиките на тесто

Екстензографът Brabender Extensograph-E измерва устойчивостта на разтягане и разтегливостта на тестото. По този начин определяте…

Контрол на качеството на брашно и тесто

Реометърът Brabender Farinograph-TS е утвърденото решение за анализ на брашно в компактен дизайн и с…

Преносими уреди за eкспресен анализ на влага

Преносими уреди за експресен анализ на влага.  

Био производство на плодове и земеделска продукция.
Комплексна търговия с измервателна и аналитична апаратура с приложение в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Свържете се с нас

КОНТАКТИ