МАРВЕЛ АГРО
 
Био производство на малини, сливи, ягоди,
дюли, десертно грозде, шипки...
МАРВЕЛ АГРО
 
Малиново вино, Ягодово вино
ЛАБОРАТОРНО
ОБОРУДВАНЕ
 
Преносими уреди за експресен анализ и др.

Новини

App
App

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Осигурен е обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно предложение на Марвел Агро ЕООД: „Създаване на насаждения от масло­дай­на роза, изграждане на полиетиленови нео­топ­ляеми тунели и напоителна система“ в имоти № 21169.5.9, 21169.5.15, 21169.5.14, 21169.5.21, 21169.5.28, 21169.5.29, 21169.5.30, 21169.5.34, 21169.14.49 и 21169.14.50 в землището на с. Динк, община Марица, област Пловдив.

За нас

МАРВЕЛ АГРО

Марвел Агро е основана през 2009 г., с основната дейност производство на плодове и земеделска про­дукция – малини, сливи, дюли, десертно грозде, шипки и др. Към момента голя­ма част от произ­вежданите продукти са в проце­дура на сер­тифи­циране, съгласно законите за био производство.

Марвел Агро извършва комплексна търговия с из­мер­вателна и аналитична апаратура с приложение в земеделието и храни­телно-вкусовата промиш­леност. Марвел Агро работи с водещи световни производители на лабораторно и измервателно обо­руд­ване за опре­деляне на влага, протеини, мазнини, енергия и др.

Лабораторно оборудване

Алфа-амилазна активност

Определяне на алфа-амилазната активност в пшеница, брашно и др.

Измерване на характеристиките на тесто

Измерване на характеристиките на тесто – еластичност, отпор, енергия

Контрол на качеството на брашно и тесто

Контрол на качеството на брашно, вкл. водопоглъщаемост и реологични свойства на тестото.

Eкспресен анализ на влага

Преносими уреди за експресен анализ на влага.

Системи за определяне на протеини/азот

Системи за определяне на протеини/азот.

Апарати за извличане на мазнини

Апарати за извличане на мазнини.

Апарати за извличане на влакнини

Апарати за извличане на влакнини.

Био производство на плодове и земеделска продукция.
Комплексна търговия с измервателна и аналитична апаратура с приложение в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Свържете се с нас

КОНТАКТИ