Brabender Viscograph-E  ви предоставя пълна картина на поведението на нишесте и всички видове модифицирани нишестета при желатинизация. Определяне на алфа-амилазната активност в пшеница, брашно и др.

От десетилетия Viscograph-E е световният стандартен уред за измерване на вискозитета на нишесте и продукти, съдържащи нишесте, на базата на температурата и времето. Изследването на вашата проба с помощта на това утвърдено решение ви предоставя подробен профил на характеристиките на вашия изпитван материал, който далеч надхвърля само желатинизацията на нишестето.

Благодарение на автоматичната последователност на програмите и изчерпателните възможности за конфигуриране вашите тестове се извършват лесно и удобно. Можете да създавате толкова индивидуални програми за температура, време и скорост, както и профили за анализ, колкото желаете.

Измервателната сонда се поставя директно в пробата, което гарантира най-висока степен на точност на измерването и възпроизводимост на извършените анализи.

Amylograph Brabender

Brabender Logo

 

За: Определяне на алфа-амилазна активност