Brabender Convimeter II позволява измерване на вискозитета и контрол на процесите при производството и разработването на течности и пасти. Иновативната концепция за измерване също така открива пътя за използване в производствена среда на много методи за измерване, които преди това са били запазени за офлайн реология.

Convimeter II може да се използва както в рамките на система от контролни станции, така и в самостоятелна работа. Управлението е безпроблемно, базирано на браузър чрез мрежата или интегрирания сензорен екран.

Brabender е включил в разработката опита, натрупан от Convimeter, който се е доказал в продължение на почти 60 години. По този начин най-новата технология за оценка се среща със солидно качество на материалите и производството.

ViscoQuick Brabender

Brabender Logo

За: Апарати за извличане на мазнини