Алфа-амилазна активност

Определяне на алфа-амилазната активност в пшеница, брашно и др.

Измерване на характеристиките на тесто

Измерване на характеристиките на тесто – еластичност, отпор, енергия

Контрол на качеството на брашно и тесто

Контрол на качеството на брашно, вкл. водопоглъщаемост и реологични свойства на тестото.

Eкспресен анализ на влага

Преносими уреди за експресен анализ на влага.

Системи за определяне на протеини/азот

Системи за определяне на протеини/азот.

Апарати за извличане на мазнини

Апарати за извличане на мазнини.

Апарати за извличане на влакнини

Апарати за извличане на влакнини.