Реометърът Brabender Farinograph-TS е утвърденото решение за анализ на брашно в компактен дизайн и с иновативен софтуер.
Той осигурява надеждна и възпроизводима картина на водопоглъщащите и размиващите свойства на брашната, като се вземат предвид международните стандарти. Контрол на качеството на брашно, вкл. водопоглъщаемост и реологични свойства на тестото.

Новият Farinograph-TS се отличава с лесна работа, надеждност, възпроизводимост на резултатите и компактен дизайн. Софтуерът MetaBridge ви осигурява независим от устройството достъп, както и безброй възможности за персонализиране на вашите тестове.

 

Farinograph AT Brabender

Brabender Logo

 

За: Определяне температурно поведение на нишесте, брашно, екструдати и др.