Агро производство на десертно грозде.

table grapes

Отглеждането и търсенето на десертно грозде в световен мащаб нараства, поради неговите превъзходни вкусови качества, антиоксидантни свойства и неоценима полза за здравето. Сортът бяло десертно гроозде „Болгар“ е най-ценният и известен десертен сорт грозде в България още от древността. Десертното грозде е сред храните с висок общ антиоксидантен капацитет.