Малини

Агро производство на био малини.

Ягоди

Агро производство на ягоди.

Шипки

Агро производство на шипки.

Десертно грозде

Агро производство на десертно грозде.

Сливи

Агро производство на сливи.

Дюли

Агро производство на дюли.

Малиново и ягодово вино

От произведените от нас плодове предлагаме: малиново вино, ягодово вино          …