Екстензографът Brabender Extensograph-E измерва устойчивостта на разтягане и разтегливостта на тестото. По този начин определяте реологичния оптимум, за да получите най-добрия резултат при печене. Измерване на характеристиките на тесто – еластичност, отпор, енергия. 

Въз основа на записаната екстензограма може да се определи надеждна информация за реологичните свойства на тестото, а оттам и за последващите резултати от печенето. Разпознайте и определете въздействието на добавките към брашното, като например ензими или аскорбинова киселина, и гъвкаво адаптирайте кратките методи към конкретното приложение.

 

Extensograph E Brabender

Brabender Logo

 

За: Апарати за извличане на мазнини